Obchody 100-lecia OSP w Grojcu

Początki powstania pierwszych zalążków ochrony mienia przed ogniem rozpoczęły się w Grojcu w dniu 5 maja 1895 r., kiedy to rada gminy Grojec uchwaliła zakup sikawki ogniowej za kwotę 65 złotych reńskich. W następnym roku gmina kupiła nową sikawę za ponad 500 zł. reńskich oraz 16 osęk, 16 konewek i 8 drabin...

 

 

100 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu.
 
1912  -  2012
 
 

 

Referat na 18 sierpnia 2012 r.

 

Początki powstania pierwszych zalążków ochrony mienia przed ogniem rozpoczęły się w Grojcu w dniu 5 maja 1895 r., kiedy to rada gminy Grojec uchwaliła zakup sikawki ogniowej za kwotę 65 złotych reńskich. W następnym roku gmina kupiła nową sikawę za ponad 500 zł. reńskich oraz 16 osęk, 16 konewek i 8 drabin.

 

Dnia 10 maja 1897 r. przewodniczący rady gminy Ignacy Chowaniec polecił, aby gmina koniecznie postarała się o założenie ochotniczej straży pożarnej.

 

         W dniu 15 grudnia 1912 r. odbyło się oficjalne założenie ochotniczej straży pożarnej w Grojcu. Naczelnikiem wybrano Stanisława Rzeszódko kierownika szkoły,jego zastępcą Stanisława Jarzynę , komendantem oddziału ratunkowego Józefa Noworytę, jego zastępcą Józefa Chowańca, komendantem oddziału wodnego Franciszka Sporysza, a jego zastępcą Jana Żmudę.

 

Pierwszymi strażakami po ukonstytuowaniu się ochotniczej straży pożarnej w Grojcu byli: Stanisław Rzeszódko, Stanisław Jarzyna, Józef Noworyta, Józef Chowaniec, Franciszek Sporysz, Jan Żmuda, Ignacy Kawka, Ignacy Łukaszczyk, Ignacy Góra, Stefan Chowaniec, Franciszek Jędrzejczyk, Jan Wisiorek, Jan Rudek i Antoni Szlagór.

 

Uczcijmy chwilą ciszy założycieli straży pożarnej w Grojcu oraz wszystkich strażaków, którzy odeszli już do wieczności.

 

Nowo powstała jednostka otrzymała nazwę: „Ochotnicza Straż Pożarna Kółka Rolniczego w Grojcu” 

 

Dla nowopowstałej ochotniczej straży pożarnej założona została księga, w której zapisywano wszystkie ważne zgromadzenia dotyczące działalności straży pożarnej w Grojcu. Na początku tej księgi wpisano motto działania straży: „Wszystko z Bogiem – nic bez Niego”.

W dniu 11 stycznia 1913 r. nowopowstała jednostka otrzymała subwencję w wysokości 600 koron.

 

W dniu  24 sierpnia 1919 roku odbyło się poświęcenie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej, który ufundowali mieszkańcy Grojca, a poświęcenia sztandaru dokonał ówczesny proboszcz ks. Józef Szeląg.

 

W roku 1927 wybudowano drewniany budynek z wieżą.

 

Na walnym zgromadzeniu w dniu 18 marca 1928 r.  postanowiono, by obecna straż pożarna, która do tej pory była przynależna do Kółka Rolniczego, przystąpiła do Wojewódzkiego Związku (Ochotniczych) Straży Pożarnych.

 

W dniu 31 lipca 1938 r. zorganizowano jubileuszową uroczystość 25 – lecia istnienia ochotniczej straży pożarnej w Grojcu. Na tę uroczystość wykonano specjalną tarczę pamiątkową oraz pamiątkowe gwoździe, dla wszystkich mieszkańców gromady Grojec oraz sąsiednich ochotniczych straży pożarnych.

 

Od początku istnienia OSP w Grojcu, aż do wybuchu II wojny światowej naczelnikami byli: Stanisław Rzeszódko, Stanisław Jarzyna, Jan Niedziela, Józef Domżał, Józef Piela, Józef Sporysz, Edward Chowaniec i Stefan Sporysz.

 

W czasie okupacji wojennej, mieszkańcy Grojca, którzy przed wojną należeli do ochotniczej straży pożarnej, byli zobowiązani przez władze niemieckie, do dalszej pracy jako strażacy.

 

W 1946 roku OSP w Grojcu liczyła 14 strażaków, w następnym 1947 roku, strażaków było już 18.

 

W dniu 18 lipca 1948 r. grojeccy strażacy uroczyście poświęcili nowo nabytą motopompę.

 

Pierwszy samochód został zakupiony z Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu i był to amerykański Dodge. Miał on niestety zepsuty silnik. Zakupiono więc starą sanitarkę w Wieliczce i przełożono  z  niej silnik.

 

W roku 1963, na 50-lecie istnienia ochotniczej straży pożarnej,  oddano do użytku nowy budynek OSP.

 

W 1967 r. strażacy grojeccy otrzymali z OSP w Oświęcimiu samochód bojowy marki Bedford.

 

W latach 1972 – 1975 druh Ryszard Chowaniec stworzył w Grojcu młodzieżową sekcje strażacką. Należało do niej 13 młodych mieszkańców Grojca.

 

W roku 1975 r. mieszkańcy wsi ufundowali nowy sztandar dla tutejszej jednostki OSP Grojec. Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się w dniu 14 września 1975 r. 

 

Staraniem naczelnika straży Józefa Opyrchała i prezesa OSP w Grojcu p. Zbigniewa Górskiego ze Stawów Grojeckich, w roku 1976, do Grojca sprowadzony został samochód bojowy Żubr A-80, z beczką o pojemności 4000 litrów. Oddział w Grojcu wzbogacił się także o nową motopompę „Polonia PO-5”

 

Rok później, w 1977 r., jednostka OSP  w Grojcu otrzymała samochód bojowy „Star-25” po remoncie kapitalnym.

 

W roku 1978 przeprowadzono meliorację terenu wokół remizy strażackiej, zakupiono szyld informacyjny na remizę, założono książkę ewidencyjną sprzętu p. poż. i dokonano wymiany starych, nieaktualnych pieczątek na nowe. Również w tym samym roku zakupiono 18 nowych mundurów, a strażacy sami pomalowali wnętrze remizy i garaże.

 

Posiadany  wtedy  sprzęt to: dwie motopompy oraz dwa samochody bojowe – Star 20 i Żubr A-80. Ten ostatni na skutek zużycia został przeznaczony do kasacji w dniu 18 stycznia 1979 r.

 

W sierpniu 1982 r. został wyremontowany i odnowiony budynek remizy.

 

W roku 1982 liczba strażaków to:  22 strażaków, 5 członków wspierających oraz drużyna młodzieżowa składająca się z 10 strażaków. Dla tych to młodych strażaków zakupiono 10 mundurów wyjściowych. 

 

W dniu 4 stycznia 1983 r. Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Oświęcimiu, przekazała jednostce w Grojcu wóz bojowy Star 25 GBM.

 

W roku 1984 jednostka OSP otrzymała od Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu samochód Star A-29.

 

 W roku 1988 poprzez starania druha Józefa Opyrchała i druha Stanisława Pawlusiaka, OSP w Grojcu otrzymała nowy samochód pożarniczy Star 200 GBM/2,5-8.

 

W czasie ostatniej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce, w dniu 19 sierpnia 2002 r., strażacy z Grojca zabezpieczali przejazd kolumny z Ojcem Świętym do Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Dzięki staraniom władz Gminy Oświęcim, z programu „Małopolskie Remizy 2010” pozyskano kwotę 100 tys. zł. na realizację prac remontowo – budowlanych dla grojeckiej remizy.

 

W roku 2010 strażnica została wyposażona w terminal DTG-53 do zdalnego powiadamiania i alarmowania OSP w razie potrzeby.

 

Po II wojnie światowej prezesami i naczelnikami OSP w Grojcu byli: Franciszek Dominiec, Stefan Sporysz, Józef Opyrchał, Zbigniew Górski, Józef Starzec, Leszek Snażyk, Jan Bliźniak, Stanisław Kasprowski, Ludwik Bliźniak. Tadeusz Goc, Tadeusz Niedziela, Michał Opyrchał i Bogdan Gonszcz.

 

Obecnym prezesem OSP w Grojcu, od lutego 2011 r. jest Paweł Walus, a Krzysztof Zdziebko jest naczelnikiem OSP w Grojcu.

 

W dniu 10 listopada 2011 r. na specjalnym zebraniu w strażnicy OSP w Grojcu w związku z nadchodzącą rocznicą 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej wybrano komitet fundacji nowego sztandaru jednostki oraz komitet organizacyjny obchodów 100-lecia.

 

Stan osobowy członków OSP Grojec na dzień 1 stycznia 2012 r. to: 21 członków, 5 członków drużyny młodzieżowej i 12 członków honorowych

 

         W dniu 29 czerwca 2012 r. jednostka OSP w Grojcu odebrała od producenta nowy pojazd pożarniczy marki IVECO, który w dniu dzisiejszym zostanie uroczyście przekazany tutejszej jednostce. 

 

 

 

Tagi