Strażacy wspierają Grupę Operacyjną "Kęty"

Druhowie zrzeszeni w Oddziale Miejsko-Gminnym ZOSP RP w Oświęcimiu po raz kolejny postanowili wesprzeć akcję Grupy Operacyjnej "Kęty"

Grupa Operacyjna "Kęty" to pasjonaci zajmujący się propagowaniem historii, tradycji oręża polskiego a także upamiętnianiem ważnych wydarzeń i osób w historii naszego narodu. Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego od kilku już lat współpracuje z tą grupą, która pod dowództwem st.sierż. rezerwy Zbigniewa Kurnika występuje w roli sędziów w konkurencji musztry na zawodach sportowo pożarniczych. Dużym zainteresowaniem cieszy się także prezentacja replik broni i umundurowania prezentowana przy tej okazji.

Całkiem niedawno za pośrednictwem mediów społecznościowych Grupa Operacyjna "Kęty" ogłosiła że zamierza uczcić 50 rocznicę śmierci kęckiego bohatera Ppłk Jacka Jury. To oficer Wojska Polskiego, uczestnik I i II Wojny Światowej, Kawaler Krzyż Virtutti Militari i bohater wojny bolszewickiej.  Z tej właśnie okazji zbiera fundusze na tablicę pamiątkową, która zawiśnie na terenie strzelnicy w kęckich górkach.

Strażacy zebrani na posiedzeniu plenarnym wspólnie podjęli decyzję, żeby wesprzeć to dzieło kwotą 500 zł z funduszy do dyspozycji Zarządu. Mamy nadzieję, że z naszym wsparciem uda się osiągnąć kwotę potrzebną do realizacji tego zadania. Prezentujemy także informację z numerem konta, gdybyście również zechcieli wspomóc ten szczytny cel.

Tagi

GALERIA