I Wojewódzkie Halowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

I Wojewódzkie Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo Pożarnicze odbyły się w sobotę 26 marca w Przytkowicach

I Wojewódzkie  Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo Pożarnicze odbyły się w sobotę 26 marca w Zespole Szkół w Przytkowicach. Łącznie w zawodach udział wzięło 13 drużyn dziewcząt oraz 14 drużyn chłopców z 13 powiatów naszego województwa.
Nasz oddział miejsko-gminny a także oddział powiatowy ZOSP RP reprezentowały jednostki z Broszkowic (chłopcy ) , Poręba Wielka (dziewczęta ) a Tymoteusz Spadek z OSP Polanka Wielka startował jako najszybszy zawodnik z naszego powiatu.
Każda z drużyn startowała w swojej kategorii. 
 
Niestety nikt z naszych  startujących drużyn nie zajął miejsca na tzw  pudle , lecz należy zaznaczyć , że poziom zawodów był bardzo wysoki a poszczególne miejsca różniły się ułamkami sekund od lepszej lokaty w kwalifikacji końcowej zawodów. Sam start na tak prestiżowych zawodach  wojewódzkich już jest wygraną naszych przedstawicieli MDP. 
Podziękowania należą się także opiekunom MDP którzy poświęcili swój czas na przygotowanie drużyn do zawodów. 
W tym roku odbędą się kolejne eliminacje na szczeblu miejsko-gminnym i to mamy nadzieję, że takie zawody wejdą na stałe w harmonogram działania drużyn MDP. .
Szczególne podziękowania składamy panu Staroście Oświęcimskiemu oraz Urzędowi Gminy Oświęcim za współfinansowanie transportu zawodników na zawody .
Tagi

GALERIA