#100drzewna100latZOSPRP

Rok 2021 jest szczególny dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, który świętuje setną rocznicę swojej działalności. Ochotnicy zrzeszeni w Zarządzie Oddziału Miejsko-Gminnego postarali się o specjalny baner, który od pewnego czasu zdobi wszystkie remizy w Gminie Oświęcim i przypomina o tej ważnej rocznicy.

Strażacy w ostatnim czasie wzięli również udział w ogólnopolskiej akcji #100drzewNa100lat. Dzięki dobrej współpracy z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem Andrychów druhowie pozyskali sadzonki drzew -świerków, jodeł, olchy i brzozy. Następnie każda jednostka musiała znaleźć miejsce w przestrzeni publicznej gdzie można posadzić drzewa i tu z pomocą przyszli sołtysi poszczególnych sołectw. Pozostało tylko zorganizować druhów i kilka łopat, żeby akcję można było uznać za udaną. Niezawodnie z  pomocą przyszli najmłodsi druhowie działający w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych, który z chęcią sadzili drzewa.

 Również Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Krakowie w październiku przekazał dla każdej jednostki OSP sadzonkę dębu z prośba o posadzenie jej w pobliżu strażackich remiz, żeby uczcić w ten piękny jubileusz. 

A przecież drzewa to czysty tlen, zmagazynowana woda, cień i schłodzone powietrze, których potrzebujemy i z każdym rokiem będziemy potrzebować coraz bardziej. Pokazują nam to zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza i wyczerpujące się zasoby wody więc tym bardziej Druhowie udowodnili, że każde ich działanie służy podniesieniu bezpieczeństwa i dobru mieszkańców naszych miejscowości.

Poniżej krótka relacja jak wyglądało to w poszczególnych jednostkach 

GALERIA